Sex utan kärlek är bättre än inget sex alls.
Slumpa citat
Tips på studentpresent!